Dynamické nákupní systémy

Dynamickým nákupním systémem se rozumí plně elektronický systém pro pořizování běžně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací.

Dynamický nákupní systém je časově omezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního systému a podají předběžnou nabídku.

Při zavedení a zařazení dodavatelů do dynamického nákupního systému postupuje zadavatel v souladu s pravidly otevřeného řízení až do okamžiku zadávání jednotlivých veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému.

Doba trvání zakázky v DNS

Zavedení DNS trvá 40 dnů, kdy běží lhůta pro podávání předběžných nabídek. Následuje zadávání veřejných zakázek v DNS:

  • 52 nebo 22 dnů lhůta pro podání předběžných nabídek v konkrétní zakázce v DNS s možností zkrátit lhůtu pomocí § 40 Zákona
  • + 7 dní lhůta pro podání konkrétních nabídek v jednotlivých zakázkách DNS
  • + 15 dnů lhůta pro podání námitek

Doba trvání zakázky v DNS je tedy cca 2 měsíce, bez DNS řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu, tj. do 2 mil. pro dodávky a služby a do 6 mil. pro stavební práce může trvat cca 1 měsíc, podlimitní veřejné zakázky cca 3 měsíce a  nadlimitní cca 6 měsíců.