Elektronické aukce

Elektronickou aukcí se rozumí proces sloužící k hodnocení nabídek. Zadavatel používá elektronický nástroj umožňující předkládání nových nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek. Elektronická aukce současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při používání automatických metod jejich hodnocení.

Zadavatel může využít elektronickou aukci v otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení. Dále může elektronickou aukci využít, jde-li o veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému či na základě rámcové smlouvy.

Některé realizované aukce

(další realizované aukce naleznete na https://ezak.e-tenders.cz)

Zadavatel: INVESTSERVIS s.r.o.
Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Název:

e-aukce pro OSADENIE ZARIADENIA PREDÚPRAVY, ELEKTROFORETICKEJ LINKY A LINKY PRÁŠKOVÉHO FARBENIA VÝROBKOV, RUUKKI Slovakia, s.r.o., Holíč
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Úspora při použití elektronické aukce: 170 000,- EUR
Zadavatel: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Druh řízení: otevřené řízení nadlimitní
Název:  Dodávky infuzních roztoků CKTCH
Druh veřejné zakázky: dodávky, veřejná zakázka na rámcovou smlouvu
Úspora při použití elektronické aukce: 903 000,- Kč
Zadavatel: Český metrologický institut
Druh řízení: otevřené řízení nadlimitní
Název: Dodávka elektrické energie na rok 2012 pro Český metrologický institut
Druh veřejné zakázky: dodávky
Úspora při použití elektronické aukce: 531 000,- Kč