Elektronické aukce ve veřejných zakázkách

Termín

8. června 2011

Zajájení
Ukončení
Místo konání

9.30 hodin
15.30 hodin
Panorama Hotel, Milevská 7, Praha 4 (stanice metra Pankrác)

Cílová skupina

Školení a workshop pro zadavatele a dodavatele, jichž se týká problematika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., především elektronických aukcí jako způsobu hodnocení nabídek.

PROGRAM

9.30 hod. - 10.00 hod. 
Aktuality o zadávání veřejných zakázek elektronicky- JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

10.15 hod. - 11.15 hod.
Zadávací řízení (kvalifikace, nabídky) a veřejné zakázky malého rozsahu elektronicky – JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

11.30 hod. - 12.15 hod.
Elektronické aukcepodle předpisů - JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

12.15 hod. – 13.15 hod.
Oběd

13.15 hod. – 14.15 hod.

Elektronické aukcev praxi – přednášející: host

14.30 hod. – 15.15 hod.
Workshopna téma elektronických aukcí - JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. a host

od 15.30 hod.

Konzultace
Přednášející JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

Cena

3.333 Kč bez DPH / 1 osobu

DPH bude účtováno podle účinných právních předpisů.

Obecné informace

V závěru každé části semináře možnost individuálních konzultací k uvedené problematice.
V ceně školení je zahrnuto občerstvení, včetně oběda.
Při přihlášení 3 a více účastníků z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15% z celkové ceny bez DPH.
Počet účastníků: 40 osob

Kontaktní osoba

adela.trutnovska@e-tenders.cz,
tel.: +420 602 814 317