Právní služby a administrace

Právní služby zahrnují odborné právní vedení během zadávacího řízení veřejných zakázek . Administrace veřejných zakázek zahrnuje kompletní vedení zakázky za zadavatele (dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) .

Administrace veřejných zakázek

Administrace probíhá elektronicky nebo v listinné podobě v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.

  • Přípravou se rozumí tvorba zadávací dokumentace, zaslání výzvy.
  • Realizací se rozumí poskytování zadávací dokumentace v elektornické podobě, agenda dodatečných informací a odpovědí, evidence interníích a veřejných dokumentů, aj.

Administrujeme tyto druhy zadávacího řízení:

  • veřejné zakázky malého rozsahu
  • podlimitní řízení (zjednodušené, otevřené, užší)
  • nadlimitní řízení (zjednodušené, otevřené, užší)
  • jednací řízení s uveřejněním (podlimitní, nadlimitní)
  • jednací řízení bez uveřejnění (s jedním nebo více uchazeči)

Administrace zakázek z ESF

Specializujeme se i na zadávání veřejných zakázek z projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů, např. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost nebo Výzkum a vývoj pro inovace.

Administrace zakázek v Gemin

Od 1. 6. 2012 nově nabízíme administraci veřejných zakázek na elektronickém tržišti Gemin.

Členství v KAVZ

Společnost e-tenders, s.r.o. je řádným členem Komory administrátorů veřejných zakázek