Veřejné zakázky elektronicky

Termín

úterý 23. listopadu 2010

Místo konání

Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, Brno, zasedací místnost, 4. podlaží, č. 476

Určeno pro

Zadavatelé nebo dodavatelé, jichž se týká problematika elektronického zadávání zakázek, dynamického nákupního systému a elektronických aukcí.

Po absolvování semináře bude mít účastník přehled i praktické znalosti o používání moderních elektronických postupů při zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb.

PROGRAM

9.00 - 10.00 hod.
Obecný úvod o zadávání veřejných zakázek elektronicky - JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

10.10 - 11.10 hod.
Dynamický nákupní systém podle předpisů - JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

11.10 - 12.00 hod.
Přestávka na oběd

12.00 - 13.00 hod. Dynamický nákupní systém v praxi - Ing. Tomáš Hanusek

13.10 - 14.40 hod.
Elektronické aukce podle předpisů a praxe - JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. a Ing. Tomáš Hanusek

od 14.40 hod.
Závěrečné konzultace

Přednášející
  • JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Hanusek

Cena

1 900 Kč bez DPH za 1 osobu

Úhrada poplatku bude na základě faktury vystavené po registraci a zaslané na kontaktní e-mail.

Obecné informace

V závěru i během školení možnost individuálních konzultací k uvedené problematice.
Počet účastníků semináře bude do 40 osob.
K ceně bude účtováno DPH podle platných právních předpisů.
V ceně školení je zahrnuto občerstvení, včetně oběda.

Kontaktní osoba

tel. 538 702 700
e-mail: skoleni@e-tenders.cz