Veřejné zakázky nejenom elektronicky

Termín

20. ledna 2011

Místo konání

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, místnost 212

Cílová skupina

zadavatelé a dodavatelé, jichž se týká problematika zadávání veřejných zakázek včetně elektronického zadávání zakázek

PROGRAM

9.30 hod. - 10.10 hod. 
Aktuality o veřejném zadávání (především připravovaná novela týkající se elektronizace) - JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

10.20 hod. - 11.20 hod.
Zadávací řízení (kvalifikace, nabídky) a veřejné zakázky malého rozsahu – JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

11.30 hod. – 12.30 hod.
Oběd

12.30 hod. – 13.30 hod.
Dohled nad dodržováním zákona – doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

13.40 hod. – 14.20 hod.
Dynamický nákupní systém podle předpisů i praxe – JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. a Ing. Tomáš Hanusek

14.30 hod. – 15.10 hod.
Elektronické aukce podle předpisů i praxe - JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. a Ing. Tomáš Hanusek

od 15.10 hod.
Konzultace
Přednášející
  • JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Hanusek
  • doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Cena

2250,-- Kč bez DPH/1 osobu

DPH bude účtováno podle účinných právních předpisů.

V ceně školení je zahrnuto občerstvení, včetně oběda.

Obecné informace

V závěru každé části semináře možnost individuálních konzultací k uvedené problematice.
Počet účastníků: 40 osob

Kontaktní osoba

tel. 538 702 700
e-mail: skoleni@e-tenders.cz