Veřejné zakázky nejenom v OP VK

Termín

23. března 2011

Místo konání

hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno 603 73 (vedle brněnského výstaviště), Modrý salonek v 1. patře

Cílová skupina

Školení a workshop pro zadavatele a dodavatele, jichž se týká problematika zadávání veřejných zakázek, především v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

PROGRAM

9.00 hod. - 09.45 hod. 
Aktuality o zadávání veřejných zakázek elektronicky - JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

10.00 hod. - 11.00 hod.
Zadávací řízení (kvalifikace, nabídky) a veřejné zakázky malého rozsahu – JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

11.15 hod. - 12.15 hod.
Veřejné zakázky v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Ing. Soňa Janíková, manažerka veřejných zakázek na Masarykově univerzitě. MU je příjemce podpory z OP VK.

12.30 hod. – 13.30 hod.
Oběd

13.30 hod. – 14.30 hod.
Workshop k veřejnému zadávání v OP VK – Ing. Soňa Janíková, JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

14.45 hod. – 15.30 hod.
Dynamický nákupní systém x rámcové smlouvy - JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

od 15.30 hod.
Konzultace
Přednášející JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

Cena

3.333 Kč bez DPH / 1 osobu

DPH bude účtováno podle účinných právních předpisů.

Obecné informace

V závěru každé části semináře možnost individuálních konzultací k uvedené problematice.
V ceně školení je zahrnuto občerstvení, včetně oběda.
Při přihlášení 3 a více účastníků z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15% z celkové ceny bez DPH.
Počet účastníků: 40 osob

Kontaktní osoba

tel. 538 702 700
e-mail: skoleni@e-tenders.cz