Vláda schválila tzv. technickou novelu ZVZ

Vláda schválila tzv. technickou novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Uvidíme, jak dlouho bude trvat její projednání na poli Parlamentu ČR. Naše společnost bude administrovat zakázky i v režimu novelizovaného ZVZ. Novela dopadne na zadávací řízení, která budou zahájena po nabytí účinnosti novely. Stávající řízení, tj. řízení zahájená před účinností novely nebudou novelou zasaženy a budou ukončeny za podmínek stávající právní úpravy.

Zdroj: http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-verejnych-zakazkach/967413