Změny v zadávání veřejných zakázek po certifikaci elektronických nástrojů

Termín

23. 9. 2011 

Zahájení
Ukončení
Místo konání

10.00 hodin

15.45 hodin 

Golf Resort Kaskáda, Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim

Cílová skupina

Školení pro zadavatele, dodavatele i administrátory veřejných zakázek, kterých se týká problematika zadávání veřejných zakázek v certifikovaných elektronických nástrojích (a nejen jich) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a vyhlášky č. 9/2011 Sb.,  kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

PROGRAM

10.00 hod. - 11.00 hod.
Obecný úvod o zadávání elektronických veřejných zakázek (elektronické úkony, elektronické nabídky); Dr. Poremská

11.15 hod. - 12.00 hod.
Aktuality o zadávání veřejných zakázek elektronicky, především otázky spojené s certifikací; Dr. Poremská

12.15 hod. – 12.45 hod.
Elektronické aukce podle právních předpisů; Mgr. Palovská

12.45 hod. – 14.00 hod.

Oběd

14.00 hod. – 14.45 hod.
Demonstrace elektronické aukce v elektronickém nástroji E-ZAK; Dr. Poremská

15.00 hod. – 15.45 hod.Rozhodovací praxe v elektronizaci veřejných zakázek; Dr. Poremská
Přednášející JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., společnost e-tenders, s.r.o.,
Mgr. Adéla Palovská, společnost e-tenders, s.r.o.,

Cena

1433,-- Kč bez DPH / 1 osobu

DPH bude účtováno podle účinných právních předpisů.

Obecné informace

V závěru každé části školení možnost individuálních konzultací k uvedené problematice.
V ceně školení je zahrnuto občerstvení, včetně oběda.
Počet účastníků: 30 osob

Kontaktní osoba

sekretariat@e-tenders.cz
mobil: +420 604 970 889